Mandana In Red

مرگ خوبه، اما برای همسايه؟

سالها بود که در درک تفاوت حس خودم با حس ديگران نسبت به مرگ انسانها دچار مشکل بودم. می ديدم که مردم جامعه مون چقدر نسبت به کشته شدن جوونها و آدمهای همين مملکت با آرامش و قدرت برخورد می کنند. چرا من نمی تونستم اونجوری باشم؟ چرا من از کشته شدن ها می ترسيدم و ديگرانی که در تلويزيون می ديدم مرگ رو به راحتی می پذيرفتن؟ چرا من از ديدن جنازه ها می ترسيدم و منقلب می شدم ولی کسانی که اون تصويرها و گزارش ها رو تهيه می کردن اين خبرها رو مثل خيلی ديگه از خبرها نقل می کردن؟ هميشه فکر می کردم که خيلی ضعيفم، خيلی بچه ننه ام و خيلی ترسو. ولی امروز بعد از سالها تصاوير بسيار متفاوتی ديدم، ديدم که نه، اونها هم - همين آدمهايی که من فکر می کردم خيلی قوی و واقع بين هستن - عين من گريه می کنن، می لرزن و ناله می کنن. چی شد؟ اون قدرتها دروغين بود؟ يا آدمها عوض می شن؟ همه بچه های نسل من که در جبهه ها تيکه پاره و کشته شدن مثل همه آدمهايی که ديروز توی سانحه هوايی از بين رفتن حق زندگی داشتن، مادر و پدر و خواهر و برادر و زن و بچه و دوست و رفيق و همکار داشتن؛ همه ما، چه غريبه و چه آشنا مال يک آب و خاکيم و همه انسان؛ ولی امروز حرفهای تازه ای شنيدم و صحنه های متفاوتی ديدم، مادری که ضجه می زنه و پسرشو می خواد. برادری که توان و تحمل مرگ برادر رو نداره و همکارهايی که نمی دونستن با اين خبر وحشتناک چطوری روبرو بشن. چی شد؟ کجا رفت اون حرفها و گزارشهايی که همه اين سالها در مرگ و کشته شدن ديگران تهيه می شد بدون اينکه به مخاطب مجال ناراحت شدن رو بده و هميشه سمت و سوی مثبت مرگ رو تبليغ می کرد. چرا گزارشهای امروز همه سراسر از بی پدر شدن بچه ای زاده نشده و بی سرپرست شدن خانواده ای دردمند و از بين رفتن هنرمندان و سرمايه های اين کشور حرف می زد؟

مرگ عزيز سخته، به خصوص مرگ جوونها و مرگهای ناگهانی. بچه های نسل من و قربانی های حادثه ديروز هم همه حيف شدن. چيزی هم نمی شه گفت غير از درخواست صبر برای بازمانده ها؛ ولی آيا اين رسمش بود؟

ماندانا

   + Mandana In Red ; ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ آذر ،۱۳۸٤
    پيام هاي ديگران ()

يا زيبقم ده که در گوش نهم يا درم بگشای تا بيرون روم

شبی از شبهای عمر به عقوبت گناه ناکرده به دیدار تصاویر متحرک مصنوع خارجه از برای طفلان گرفتار آمده بودم که روایت می کرد از طایفه ای از سگان و موشان و پسرکان کمر همت به حفظ محیط زیست بسته و در آن میان سبیه ای بود با هیبت دخترکان مغرب زمین که گاو می چرانند و کمند می اندازند که آتش شوق سوختن درختان در سینه داشت بی نهایت و بی علت. پس ققنوس را گفت تا بسوزاند خان و مان نجاری جنگل نشین را و بسوزاند درختان بسیار از جنگل و بسوزاند دل "سبز اکتیویستهای" خام را که از تدبیر و مصلحت اندیشی جمع ادیبان و دیلماجان صدا و سیما ققنوس را همی سیمرغ خواندندی. فی الجمله سجده شکر به جا آوردم که دیگر طفل نیستم و از محضر چنین عالمان و دانندگانی معاف و در پی آن اشک حسرت به گونه بسی جاری کردم که باراللها عظیم دردی است این چنین بزرگ دیلماجانی چنین خوار و خفیف و مهجور به کارهای سخیف پرداخته و کرسی و جایگاهشان در میانه فرهنگستان فرهنگ و ادب منزلگاه باد و هوا شده. و باز گفتم که خدایا همانا که تو سالهاست که در صنعت مجانست و مجالست در با تخته ای که اگر تبحر کبریایی تو نبود طایفه سازندگانی که ققنوس را از اوج عزت به تحت خبث نفس درکشیده از کجا چنین معاملتی کبیر و گنج فراوان می توانستند یافت.

منت خدای را که مهمی پیش آمد و از مجلس بيرون شدم و از حظ بیشتر بماندم.

ماندانا

   + Mandana In Red ; ۱۱:۱٥ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٢ آذر ،۱۳۸٤
    پيام هاي ديگران ()

خدمتی که مرتضی مميز با مردنش به ايران کرد

بالاخره به عنوان يک هنرمند جهانی اون طرف آب حتما يه خبرهايی راجع به مميز و زندگی و مرگ و کارها و افتخاراتش می نويسن و مردم دنيا هرچند کم و محدود و ناچيز اسم ايران و ايرانی رو در کنار سواد و هنر و افتخار هم می بينن.

آدم حسابی از زنده و مرده اش چيزی جز خير نمی رسه.

فردا صبح در خانه هنرمندان، پای صبحت های استاد خوب و نازنين و بسيار بسيار دوست داشتنی ام مصطفی اسداللهی درباره مميز خواهم نشست و در دل خواهم گفت:« پدر، متشکرم!»

ماندانا

   + Mandana In Red ; ٧:۱٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٦ آذر ،۱۳۸٤
    پيام هاي ديگران ()