Mandana In Red

الگوهای زنانه ضد زن

همه خواهرهای پری دریایی گیسوان بلند طلایی شون رو به جادوگر دادن تا خنجری بهشون بده که اگه پری دریایی توی قلب شاهزاده فرو می کرد و خونش روی پاهای پری دریایی می ریخت دوباره تبدیل به دم ماهی می شدن و اون می تونست برگرده به دنیای خودش و سیصد سال زندگی کنه و لذت ببره، اما احمق تصمیم گرفت عشق و فداکاری خواهرهاش و آینده خودشو فدای هیچی بکنه برای اینکه به دخترهایی که داستانش رو می شنون یاد بده که اگه مردی که دوست داشتین رفت با یکی دیگه ازدواج کرد شما باید برین بمیرین؛ و به پسرها یاد بده که دخترها در هر حال برای شما می میرن، حتی اگه محل سگ هم بهشون نذارین!

ماندانا

   + Mandana In Red ; ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ ; جمعه ٢۱ امرداد ،۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()