Mandana In Red

خدمتی که مرتضی مميز با مردنش به ايران کرد

بالاخره به عنوان يک هنرمند جهانی اون طرف آب حتما يه خبرهايی راجع به مميز و زندگی و مرگ و کارها و افتخاراتش می نويسن و مردم دنيا هرچند کم و محدود و ناچيز اسم ايران و ايرانی رو در کنار سواد و هنر و افتخار هم می بينن.

آدم حسابی از زنده و مرده اش چيزی جز خير نمی رسه.

فردا صبح در خانه هنرمندان، پای صبحت های استاد خوب و نازنين و بسيار بسيار دوست داشتنی ام مصطفی اسداللهی درباره مميز خواهم نشست و در دل خواهم گفت:« پدر، متشکرم!»

ماندانا

   + Mandana In Red ; ٧:۱٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٦ آذر ،۱۳۸٤
    پيام هاي ديگران ()