Mandana In Red

جمعه اين هفته يوز پارتی

و اما پس از برگزاری گردهمایی امروز در مقابل سازمان حفاظت از محیط زیست - به قول یکی از پلاکاردهای امروز سازمان حفاظت از چی؟ - قراره جمعه یوزپارتی برگزار بشه! ما هم که سعادت نداشتیم به گردهمایی برسیم، ولی سعی کردیم در سایر جبهه ها به فریاد گوشخراش محیط زیست ایران برسیم! اگه خدا قبول کنه و توفیقی باشه!

جمعه این هفته،‌ یعنی ۹/۶/۸۶ در موزه حیات وحش دارآباد روز یوزپلنگ ایرانی رو جشن می گیرن. برین شیرینی بخورین بازم بگین این محیط زیست چی ها همه اش غر می زنن!

پوستر روز یوزپلنگ ایرانی

ماندانا

   + Mandana In Red ; ۱٠:٠۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٥ شهریور ،۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()