Mandana In Red

خود شکن، آئينه شکستن خطاست

توی این جامعه معمولی و خاکستری متمایل به سیاه، در زمانی که قرنها از عصر طلایی و دوران قهرمان ها دور دور دور شده ایم، در دوران حرف مفت زنهای بی وجود سواستفاده چی کذاب، هنوز هستن کسانی که قدرت و عظمت خدایان المپ و مهربانی دستان خدابانوان رو برات زنده می کنن. در واژه نامه قلب من، سالهاست که در برابر واژه قهرمان نوشته شده: آتش نشان؛ و در برابر واژه فرشته نجات این واژه حک شده: تکنسین اورژانس. این تجربه منه، دیدگاه من و اعتقاد من. ولی از پلیس، به خصوص پلیس زن، تا دلتون بخواد بدم میاد. ریشه این نفرت هم در تجربه هامه.

ماندانا

   + Mandana In Red ; ۱٠:٠۳ ‎ب.ظ ; جمعه ٤ آبان ،۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()