Mandana In Red

پاورقی

اگه فقط یک نسل از زنان بین پسر و دخترشون فرق نگذارن، در نسل بعد تبعیض جنسیتی در ذهن آدمها جا نداره. گرفتاری دخترها ریشه در رفتار مادرها داره. من هرگز و هرگز و هرگز دوست نداشته و ندارم که بچه ای داشته باشم - خدابانو دیمیتر در من بسیار ضعیف و مهجوره، هرا رفته مرخصی و پرسه فونه گم و گور شده خوشبختانه - اما تعجب می کنم از زنانی که براشون فرق می کنه بچه شون دختر باشه یا پسر.

و اگه روزی مردها بتونن آبستن بشن و بچه به دنیا بیارن، دیگه اینقدر به فکر جنگ و ساخت جنگ افزار نخواهند بود؛ وقتی که بفهمن یه بچه به دنیا آوردن و بزرگ کردن چقدر سخته، برای زندگی سربازان و دل مادران ارزش بیشتری قائل خواهند شد.

و اگه امروز زنان و مردان چشم هاشون رو باز کنن و ببینن توی چه دنیایی و با چه آینده ای می خوان بچه شون رو رها کنن، به زودی نمودار رشد جمعیت جهان به شدت سرازیر می شه.

ماندانا

 

   + Mandana In Red ; ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ ; جمعه ۱ آذر ،۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()