آگهی انتقال یک باب وصيت نامه!

بدينوسيله اينجانب ماندانا، مادر کوروش بزرگ اعلام می دارم که کليه حقوق مادی و معنوی وصيت نامه من که در پنج بخش و فکر می کنم هشت ماده به رشته تحرير درآورده ام درصورت مرگ دوست گرامی ام که در همان وصيت نامه ذکر خيرش آمده به ايشان منتقل می گردد و وصی ايشان اجازه دارد که طبق وصيت نامه بنده مراسم بدرقه ايشان را برگزار فرمايد. البته ايشان به وصی محترم يا محترمه خود (که احتمالا خود من بدبختم) لطف فرموده گفته اند که خاکستر ايشان فقط در پاسارگاد و چغازنبيل ريخته شود و وصی را از سفر به دور دنيا معذور داشته اند. خدا بيامرزدش. چه مرده نازنينی! تا باشه از اين آدمهای خوب خوب بميرن!
ولی حال کردین مرامو؟ ديدم داره می ميره و وقت وصيت نامه نوشتن نداره،‌ وصيت نامه خوشگلمو گذاشتم توی طبق اخلاص و دو دستی تقديمش کردم. به من می گن دوست،‌ ياد بگيرين!

ماندانا

/ 1 نظر / 3 بازدید
sharour

بابا من نمی دونستم که دوستای تو انقدر بی نظر باشن !!!