زادروز زرتشت!

امروز زادروز زرتشت است.
کردار نيک، گفتار نيک، پندار نيک...
چقدر نيک کردار و نيک گفتار و نيک پنداريم؟ چقدر توقع نيکی از دنيا و زندگی داريم؟

ماندانا

/ 2 نظر / 3 بازدید
EHSAN

از کجا دونستی امروز زادروز زرتشته ؟!

yassi

:)