نمی بينم!

من هميشه مغز برنامه ريزی بودم، اين بار هم اينو ثابت کردم. اول وصيت نامه مو نوشتم حالا دارم گیر دادم به آقایون و هرچی دل تنگم می خواد راجع بهشون می گم. هنوز چيز مهمی نگفتم دوستهای خوبم دارند به مرگ تهديدم می کنند! اگه عمری باقی باشه که يک کاری می کنم کارستون! که با کشتنم هم کاری درست نشه!d.gif

ماندانا

/ 1 نظر / 2 بازدید
رضا

سلام؛ دستپختتو چشيدم. يه خرده مزه اش گسه. زيرشو بايد يه کم بيشتر کنی. فقط مواظب باش ته نگيره. البته زياد بهت اميدوار نيستم چون خودتم قبول داری که بويی از فن و هنر آشپزی نبردی... ببينم؛ هنوزم قبل از پل پياده می شی؟!