فقط يک نکته!

فقط می خوام بگم که شنيدم که شيخ محمد پسر شيخ زائد امير دوبی که همه برنامه های اقتصادی دوبی از اوست از دانشگاه شيراز دکترای اقتصاد داره! همين. ديگه شنونده بايد عاقل باشه...

ماندانا

/ 0 نظر / 4 بازدید