استخوان پيش اسب، کاه پيش سگ

از عواقب فراموش کردن نگرش و اهداف سازمان همينه که اول سازمان شير و خورشيد سرخ می شه هلال احمر و بعد هم به جای کمک به آدمها و نجاتشون دست اندرکار بدبخت کردنشون می شه و وام ازدواج می ده. منتظرم ببينم کی آگهی می دن که بياين طناب و نفت و گلوله و مرگ موش و قرص خواب آور و سيانور بگيرين.

ماندانا

/ 0 نظر / 2 بازدید