دود شدن

روزهات دود می شه و می ره. فرق نمی کنه دود سیگار باشه که آروم آروم خودت رو هم می کشه یا دود هیزم باشه که به آتیشش خیره شدی و لذت می بری از رقص نورش؛ دود دوده. وقتی در زمان و مکان اشتباهی دنیا میای فرقی با سیگار روشن توی زیرسیگاری نداری.

ماندانا

/ 0 نظر / 28 بازدید