نوشتن. همين و بس!

علی آقای گل گلاب ۹۹!
<به نقل از آقای دکتر محمد صنعتی>
- يک نويسنده ای که اسمش الان يادم نمياد وقتی مطلبی رو می نوشت هنوز مرکبش خشک نشده می برد می داد به روزنامه ها که زودتر چاپ بشه و مردم بخونن و نظراتشون رو بدن.( فقط مطمئنم اين نويسنده نه فری جون بوده نه اسی جون نه عزی جون8.gif) حالا یادم بیاد کی بوده بهت می گم.
- کافکا می نوشت و می انداخت دور. هیچ اهمیتی هم به چاپ شدن کارهاش نمی داد.اگه يکی از دوستانش کاغذهاشو جمع و جور نمی کرد که هچ!
- بکت هم می نوشت و پخش و پلا می کرد. هيچوقت خودش کارهاشو جمع نکرد. زنش اين کارو کرد.
وجه مشترک همه شون نوشتن بوده و بس!

ماندانا

/ 0 نظر / 3 بازدید