گفت هرچه بود گذشت!

توی این روزگاری که قيس ها به جای مجنون شدن قيسی می شن و نظامی ها به جای شعر گفتن مين ضدنفر توی زمين می کارن زندگی دوزار نمی ارزه. ليلی و مجنون جلد شده توی کتابخونه به چه درد می خوره؟ ليلی و مجنون بايد توی خيابون راه برن. چند ساله که قاصدکهامون پيغامی نبردن و جوابی نياوردن؟
...عيبی نداره، به جاش ما ايرونی ها خيلی بشرهای با عاطفه و احساساتی هستيم و هنر رو درک می کنيم، اصلا هم احساساتی بودنمون به معنی راحت دستخوش هيجانات گوسفندی شدن نيست!

ماندانا

/ 1 نظر / 2 بازدید
yassi

:)