بیگاه از گور گریخته

خوابگردی های شیدای درونم رو تو ببخش؛ تو ماه کامل بی قرارش می کنی. ازش خواسته ام تنها بر موج صدای مردونه ات شنا کنه تا رد پاهای برهنه زنونه اش بر ارزش های خاک گرفته اخلاقی مون به جا نمونه.

/ 0 نظر / 25 بازدید