جشن سده

آتش اين خانه همواره افزون باد.
آتش اين خانمان پايدار باد.
آتش اين خانواده، خاموش مباد.
اين خانه هميشه گشوده و آباد باد.

دهم بهمن، جشن سده فرخنده باد.

ماندانا

/ 1 نظر / 2 بازدید
yassi

وطن يعنی چه از دور و چه از دير ....سده نوروز يلدا مهرگان تير ...