روز تانیث (امیدوارم واژه رو درست انتخاب کرده باشم، خوشبختانه عربی ام خوب نیست!)

از روز زن، تبریک این روز رو گفتن و از همه بدتر تبریکش رو شنیدن نه تنها متنفر که منزجرم! ولی گاهی هم ناچاری تبریک می گم و هم سعی می کنم تبریک هایی رو که می شنوم عین آدم های نرمال جامعه بپذیرم!

روز زن؟ به چه مناسبتی؟ روز زن؟ توی این فرهنگ تا بن دندون مسلح برضد زن؟ روز زن؟ و زن هایی که تفاوت جنسیتی و تحقیر زنانگی رو از بچگی توی مغز دختر و پسرشون فرو می کنن؟ روز زن؟ زن هایی به قیمت چند صد/هزار سکه طلا؟ روز زن؟ کنار کدوم مرد؟ روز زن؟ در برهوت عشق و احترام؟ روز زن؟ توی ایران امروز؟؟؟

ماها اینقدر دروغ گوییم که به خودمون هم دروغ می گیم و اینقدر احمقیم که دروغ های خودمون رو کاملا باور می کنیم!

اهورامزدا این کشور رو نه از دروغ حفظ کرد و نه از دشمن و نه قحطی انسانیت. دستش درد نکنه.

ماندانا

/ 0 نظر / 55 بازدید