بررسی اجمالی فاز صفر پروژه خلق جنس اول.

يکی از دوستان پس از خواندن مطالب اخير وب لاگ اين بنده کمترين را با تشر خطاب قرار داده گفتند: خير سرت! مثلا تو فمينيستی هی به مردها می گی جنس اول، جنس اول؟ بعد هم منتظر پاسخ نمانده راهشان را کشيده و رفتند که رفتند که رفتند...
من هم به ناچار توجيه منطقی-تاريخ-اساطيری-فنی-مهندسی-تکنولوژیکی اين نکته رو اينجا می نويسم به اين اميد که اين دوست گرامی بخوانند و کیف کنند و از سر تقصيرات ما بگذرند.
طبق تمام روايات خداوند ابتدا آدم رو خلق می کنه. بعد می بينه که اوه اوه چه کرده!!! البته اين در هر خط توليدی طبيعيه که اولين توليد مشکلاتی داشته باشه. خلاصه خدا هم اين مشکلات رو رفع کرد و حوا رو خلق کرد. بنابراين مرد ها low tech و زنها high tech شدند. حالا باز هم قبول نداريد که مردها جنس اول و ما زنها جنس برتر تشريف داريم؟ يا استدلال فوق مقبول افتاد؟

ماندانا

/ 0 نظر / 3 بازدید