/ 8 نظر / 5 بازدید
Chiron

problem again

من

نمک نميگنده...قرارمون از اول همين بوده...

ارنستو چه گوارا

احتمالآ نمک نبوده ! ويا کم نمک بوده و شايد هم بی نمک بوده .بهر حال نمک برای سلامتی ضرر دارد ! (حال و احوال؟)

Chiron

It's rediculos, do you know that we can hurt someone without knowing him/he ?

زودیر

حرفی نيست !!!!!!!!!! به وبلاگت لينک دادم البته با اجازه ! ( اول لينک دادم حالا اجازه می گيرم ؟ )

Chiron

داستانهای کوتاه چخوف- حکايت سر باغبان رو بخون...

ديبا

از اينجا خوشم اومد.موفق باشی ! ولی مگه تو تو ايران زندگی نمی کنی ؟ بايد به نمک گنديده عادت داشته باشی!