فردوسی، آسوده بخواب که مسئولان تبليغات فرودگاه مهرآباد بيدارند!

گلاب به روتون، روتون به ديوار امشب يک چيزی ديدم که دوست نشنوه و دشمن نبينه! توی سالن پروازهای داخلی فرودگاه بین المللی مهرآباد، در قلب پایتخت کشور فرهنگ خیز و ادب بپرورون ایران منتظر مسافر بودیم و ناگزیر از نفله کردن عمر با تماشای تبلیغاتی که از تلویزیون های سالن پخش می شود... در فاصله تبلیغات یک کپشن اومد روی صفحه و با یک خط درشت که توی چشم کور می گذاشتی باز می شد پیام تکراری و کسالت آور «تروخدا رعایت حجاب رو بکنین،‌ گناه داره!» رو تکرار کرد و در پایان از خانمهای محترم «سپاسگذاری» فرمود! راستی راستی چشام چسبید به صفحه تلویزیون! ولی بعد که دیدم نه درست دیدم و اشتباه نکردم پاشدم توی سالن دنبال سپاس گشتم ببینم کجا گذاشتنش برش دارم یک وقت زیر دست و پا نره، تا توی توالت خانمها رو هم گشتم ولی پیدا نشد که نشد. می خواستم برم توالت آقایون رو هم بگردم ولی فکر کردم که این سپاس رو برای ما خانمها یک جایی گذاشتن نه برای آقایون پس قاعدتا باید یک جایی گذاشته باشن که در دسترس ما باشه که نبود. شاید هم یکی از این جنس اولی ها زودتر جنبیده و اونو کش رفته... اینه دیگه، ما رعایت حجابو می کنیم سپاسشو اونو برمی دارن. حالا قسمت ناراحت کننده قضیه این نیست، من همش نگرانم که این سپاس رو توی فرودگاه بین المللی مشهد هم گذاشته باشن و خدای نکرده به گوش حکیم ابوالقاسم فردوسی برسه که چه نشسته ای که سپاس رو گذاشتن و رفتن! بنده خدا سی سال زحمت کشید که کسی سپاس رو جایی نگذاره که گم و گور بشه باز هم گوششون بدهکار نیست. الان هم که مرده و دستش از زمین و آسمون کوتاهه و نمی تونه بیاد سپاس رو برداره ببره توی صندوقی، روی تاقچه ای جایی بگذاره که زیر دست و پا له نشه.
به هر حال فقط خدا می دونه که این مسئولان فرهنگی سپاس رو کجا گذاشتن. توی برج کنترل؟ توی جيب؟ توی يخچال؟ توی توالت؟ شايد هم توی ميدون فردوسی! اتفاقا چند روز پيش که از ميدون فردوسی رد می شدم ديدم زال داره با يک چيزی بازی می کنه، شايد همون سپاس بوده که دادن دست اين بچه بی ادب بازيگوش. اون باباش هم که محو جمال پردود میدون توپخونه است. غلط نکنم این نوشدارو فروش های ناصرخسرو رو نگاه می کنه و به لحظاتی فکر می کنه که داشت داستان رستم و سهراب رو می نوشت و می تونست نوشدارو رو به رستم برسونه و نرسوند.

ماندانا

/ 0 نظر / 5 بازدید