باز هم فرودگاه مهرآباد.

ما ايرونی ها شديدا دچار اين توهم هستيم که فرهنگ ما مرکز ثقل دنياست! حالا کاری ندارم که فرهنگمون خوبه يا بد،‌ اما بايد اينو بفهميم که ديگران فرهنگ خودشونو دارن. باز توی همون کپشن کذايی فرودگاه مهرآباد ديدم درابتدای متن انگلیسی درخواست رعايت حجاب نوشته: Dear sisters
فکر می کنيد يک خارجی که اينو بخونه چی برداشت می کنه؟ اون خودشو نوه عموی پسرخاله داماد شوهر عمه نويسنده اين مطلب هم نمی دونه، چه برسه به خواهرش! خوب حق هم داره، نيستش ديگه. خواهر و برادری که به زور نمی شه. از قديم گفتن عشق يکسره باعث دردسره.
خوب غر زدن بسه دیگه، پاشیم بريم يک فکری واسه خودمون بکنيم که اگه به اميد اين برادران بشينيم حسابمون با کرام الکاتبينه!

ماندانا

/ 0 نظر / 4 بازدید