عجب مراسم پرتاثيراتی!

ديدم امروز آسمونه تهرون مثل حرير آبی شده و همه کرات منظومه شمسی و قمری از پشتش پيداست ها! تازه بدون سفر به اقصی نقاط شهر دوستانی رو که مدتها بود نديده بودم ديدم،‌ اينقدر که هوا تميز بود ته سولقون از سر جاده آبعلی دیده می شد! روی این تابلوهای کنترل هوشمند ترافیک هم نوشته بود امروز بر هر نفسی چهار شکر واجب است که چون پايين مي رود ممد حيات و مفرح ذات و چون برمی آید مفرح ذات و ممد حيات می باشد! راست می گفت. بالاخره هرچی باشه ديروز مراسم روز هوا پاک در تهران برگزار شده و توقعی غير از اين هم نمی رفت. فقط نمی دونم مراسم به اين با تاثيراتی رو چرا هر روز برگزار نمی کنند. به خدا هر روز صبح که از در خونه بيرون می ری اگه خودتو مثل اين عروس ژاپنی ها هم سفيد کنی شب که برگردی شدی حاجی فيروز...البته برای شب عيد خوبه، اگه يک کم هنرمند باشی کمک خرجی شب عيدت رو به راهه.
به هر حال در اينجا لازم می بينم از مسئولين محترم بابت برگزاری مراسم پاک کننده هوای روز هوای پاک تشکرات کنم که اينقدر مصمر صمر بوده و هست و خواهد بود!

Mandana in Black

/ 0 نظر / 2 بازدید