کلونينگ هرگز!

آخه وقتی آقايون می تونن بچه بزان چرا بايد دانشمندها اينقدر به خودشون زحمت بدن و کلونينگ رو باب کنند؟ روش به اين خوبی، امتحان شده و مطمئن. فقط يک کمی تبليغات می خواد که مد بشه و اونوقت همه آقايون می رن دنبال بچه دار شدن. به خدا جدی می گم ها. فکر نکنين دارم متلک می گم. اگه بشريت بدونه که اين بچه دار شدن آقايون چه مزايايی داره صد سال نمی ره دنبال کلونينگ. بشمرم مزاياشو؟
۱- خانمها از ۹ ماه بارداری و گرفتاری و سختی و ويار و شب نخوابيدن و نفس تنگی و کشيده شدن شيره جونشون و به هم ريختن هيکلشون و از بين رفتن سلامتی شون و از همه مهمتر توی جوامعی مثل مال ما از شنيدن سرکوفت دختر زائيدن راحت می شن.
۲- آقايون يک کمی شرايط زنها رو درک می کنند که شايد تاثيری روی طرز تفکرشون راجع به زنها داشته باشه.
۳- اگه مردها ۹ ماه گرفتاری های حاملگی و بعد زايمان (‌البته هرگز درد زايمان طبيعی رو حس نخواهند کرد،‌ ولی بازهم از هيچی بهتره) و بعد شب بيداری و مراقبت های روزانه بچه رو تجربه کنند و بفهمند که به دنيا آوردن و بزرگ کردن يک بچه چقدر سخته اونوقت ارزش بچه ها رو می فهمند و ديگه به اين راحتی راجع به اين جنگهای احمقانه صد تا يک قاز دامن نمی زنند،‌ ديگه مين ضد نفر و سلاح کشتار جمعی و حتی يک اسلحه کمری هم نخواهند ساخت. اونوقت دنيا به جای اينکه به اين مرزهای پوچ جغرافيايی و نژادی و اقتصادی و تاريخی بچسبه به اهميت زندگی فکر می کنه. می فهمه که هر انسان دنیا اومده که زندگی کنه. نه اینکه فدای یک مشت حرف بشه. ديگه در حالی که ميليونها بچه در نقاط مختلف دنيا گرسنه و بی سرپناه و بدون امکانات بهداشتی و آموزشی زندگی می کنند شاهد صرف بودجه های کلان تسليحاتی و يا توی دريا ريختن گندم نخواهيم بود. اونوقت اگه حتی يک بچه در دورترين نقطه دنيا دردی داشته باشه ميليونها نفر شب رو نخواهند خوابيد تا راه نجاتی برایش پيدا کنند. بدون اينکه فکر کنند این بچه مال کیه، چه شکلیه و فردا که وارد بازار کار شد منافع اقتصادی حاصل از کار او توی جیب چه کسی میره. ايدون باد.
پس خانمهای محترم تا می تونین برای زایمان آقایون تبلیغ کنید که غفلت موجب پشیمانیست!

ماندانا

/ 0 نظر / 2 بازدید