مجنون در مجلس ميوه خورورن.

هرچند سازمان زيبا سازی شهرداری تهران شيرين و ليلی و زليخا رو از اين زشت تر نمی تونست تصوير کنه (‌راجع به همون پله های بين وليعصر و يوسف آباد واقع در جنوب توانير صحبت می کنم) اما حداقل بدون غلط و اشکال اين داستان ها رو تصوير کرده. آقا ما سالهاست با اين حکيم نظامی خنگ داريم جر و بحث می کنيم که اين جريان ميوه پوست کندن و دست بريدن و خون و خونريزي ها مال داستان ليلی و مجنون بوده نه يوسف و زليخا، هی می گه نه که نه و مرغش يک پا داره. حالا خوشبختانه بعد از اين همه سال شهرداری طی يک اقدام قاطعانه به اين بحث و جدل خاتمه داد و مشت خيلی محکمی توی پوز اين بابا زد و ادبيات ملتی رو از ورطه سقوط در دره شک و ترديد نجات داد. کجاست رودکی که بياد و ببينه پدر واقعی شعر و ادب فارسی شهرداری تهرونه و جل و پلاسشو جمع کنه بره يک جايی که چاخاناش خريدار داشته باشه. اگه شما هم در اثر سالها تبليغات سو نظامی و اعوان و انصارش فکر می کنيد که اين جريان مراسم ميوه خورون يکی از پرده های داستان يوسف و زليخاست، اينبار که از خيابان وليعصر تهران رد شدين چند لحظه بايستيد و با دقت عنوان هر نقاشی برگرفته شده از خمسه نظامی رو بخونين. خواهيد ديد اونجا که زنها ميوه به دست و چاقو در انگشت نشستن نوشته «ليلی و مجنون» و روی نقاشی بعدی نوشته «يوسف و زليخا» تا از خواب غفلت بيدار شده و ديگه از اين کابوسها نبينين! فقط بعد موقع رد شدن از جلوی نقاشی بعدی (خسرو و شيرين) چشماتونو ببندين که اگه نبندين هرچی ديدين از چشم خودتون ديدين. خوشبختانه بيمارستان دی در چند قدمی قرار داره و در اورژانسش هم نزديکه. فقط خدا کنه شیفت دکتر قلب و عروق تموم نشده باشه!

ماندانا

/ 1 نظر / 2 بازدید
شكواييه اي از جانب خاندان معزز ملك مدني و شركا

۹۹ تا سلام و اما بعد بدان و آگاه باش كه اين راهي كه تو ميروي حسابت با كرام الكاتبين است . فقط مونده بود زير آب شهردار دانشمند و فرهيخته آقاي مهندس ملك مدني سلام الله عليه رو بزني كه زدي. اينجور نون بريدن درست نيست انصاف نيست پس كو انسانيت ؟ اين شهرداري پشت دستشو داغ ميكنه كه به فرهنگ اين مرز پرگهر ديگه كار نداشته باشه ايشاللا جز جيگر بگيري :) ماندانا ۹۹ تا خدافظ راستي بالاخره براي مسافرتت از اصفهان كه بايد رد شي حالا هوايي يا زميني يا دريايي يا زير زميني بدون كه اصفهان كمين كرده براي زنده يا مرده ات گفتن هم وزنت طلا پاداش ميدن ما منتظرت ميمونيم